Czym jest 5S
fot.unsplash.com

Zawody bywają różne, różnią się także wyzwania stawiane przez miejsca pracy samym pracownikom. Sposoby pracy również różnią się miedzy sobą. Najważniejsza zawsze jest efektywność czynności jakie wykonujemy. Często w pogoni za spełnianiem oczekiwań klientów, wykonywaniem zadań zlecanych przez szefa czy też w pościgu za osiągnięciem wymaganego targetu zapominamy o sprawach mających ogromne znaczenie dla efektywności pracy.

Ład i porządek na stanowisku pracy to nieodzowne elementy sprzyjające produktywnemu wykonywaniu powierzonych nam zadań, co więcej zadbanie o kwestie wyżej wymienione zwiększy sam komfort pracy oraz sprawi, że atmosfera miejsca pracy stanie się dużo bardziej znośna. Może nawet będzie tam przyjemniej niż w miejscu zamieszkania

Jak działa system 5S?

W zarządzaniu a raczej w jego tradycyjnym stylu często spotykamy się z wprowadzeniem od czasu do czasu, dużych lecz bardzo znaczących zmian. Są one potrzebne i co do tego faktu nie ma wątpliwości, jednak wiele osób wciąż nie dostrzega oraz nie docenia wagi, jaką mają drobne i również pozornie mało istotne zmiany które na dodatek wprowadzane są najczęściej oddolnie. Według Japońskiej filozofii Kaizen, której przyświeca cały lean management, mówi jasno „Musisz koniecznie ciągle się doskonalić”, a jak wszyscy wiemy takie efekty można osiągnąć jedynie dzięki właśnie takim małym i niepozornym krokom. Dlatego też każde narzędzie, a także metoda lean management wdrażane w danej organizacji musi być poparta ciągłym i nieustannym dążeniem do usprawnień oraz ulepszeń. I właśnie tak samo wygląda to w systemie 5S które jako narzędzie wdrażane jest zazwyczaj jako pierwsze

Czym jest 5S
fot.unsplash.com

Historia i geneza systemu 5s

 Zasady i metody 5S nawiązują do bardzo starej filozofii postępowania stworzonej i wymyślonej przez Japończyków a stosowanej nawet i przedewszystkim w życiu codziennym. Jako narzędzie 5S zaczęło być wdrażane w japońskich firmach dopiero po okresie kończącym II wojnę światową. Poza Japonią 5S zostało spopularyzowane w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku przez Takashi Osada i Hiryouki Hirano.

Sama nazwa „5S” pochodzi od pierwszych liter pięciu japońskich słów opisujących jego poszczególne elementy. W japońskich firmach i przedsiębiorstwach liczba „S” może jednak różnić się od tradycyjnego pięcioelementowego modelu. Zależało to od stopnia zaawansowania wdrożenia tej metody lub celów danej spółki lub przedsiębiorstwa. Dla przykładu w Toyota Motor Company, w której opracowano System Produkcyjny Toyoty, 5S było pierwotnie stosowane jako 4S system ten wykluczał piąty element czyli samodyscyplinę.

Co oznaczają poszczególne litery S?

Pierwszym S jest Seiri oznacza to selekcje a także sortowanie lub usuwanie z obszaru pracy niepotrzebnych rzeczy

Proces ten polega na określeniu i wysortowaniu zbędnych elementów w danych miejscach pracy. Na samym początku bardzo trudno będzie odróżnić, rzeczy które są potrzebne do codziennej pracy od tych które będą całkowicie zbędne. Dobrym sposobem na doprowadzenie weryfikacji wszystkich komponentów jest tak zwana inwazja czerwonych kartek.

Rzeczy które uznamy za niepotrzebne wyrzucimy prosto do kosza. Nie powinniśmy niczego wyrzucać pochopnie, lecz jeśli mamy pewność, że dany przedmiot jest niepotrzebny to nie należy naklejać na nim czerwonej kartki. Rzeczy „możliwe, że potrzebne” kwalifikują się do kampanii czerwonych kartek. Rzeczy potrzebne należy poukładać w ściśle określonych miejscach.

Czym jest 5S
fot.unsplash.com

Drugim S jest Seiton to znaczy systematyka. Określenie optymalnych miejsc dla wszystkich rzeczy na hali produkcyjnej w odpowiedniej ilości, tam, gdzie są potrzebne.

Trzecim S jest Seiso rozumiemy przez to sprzątanie. Ten etap nakierowany jest na wyczyszczenie swojego miejsca pracy uwzględniając wszystkie narzędzia oraz maszyny

Czwartym S jest Seiketsu oznacza to standaryzacje. Jest to ustalenie modelowych standardów i procedur w celu utrzymania pierwszych 3S. Standaryzacja w Lean Management to szczególne ważny element pracy w firmie. Prowadzi to do utrzymania najlepszego stanu, który otrzymaliśmy we wcześniejszych krokach.

Piątym i ostatnim S jest Shitsuke co oznacza samodyscyplinę oraz samodoskonalenie się. To kluczowy krok z perspektywy Lean Management. Największym wyzwaniem przed firmą jest ostatni krok w kampanii 5S. Polega on na stworzeniu nawyku dbania oraz ciągłego optymalizowania swojego miejsca pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here