faktoring

Wiele firm boryka się z problemem zamrożonej gotówki – zatory płatnicze wynikają najczęściej z opieszałości kontrahentów, którzy czekają na ostatni moment z wysyłaniem przelewów, ale czasem przyczyny są inne. W końcu po drugiej stronie transakcji także jest klient lub firma, który być może oczekuje na odzyskanie swoich pieniędzy, zanim będzie mógł zapłacić. W ten sposób koło się zamyka.

Co zrobić, gdy naprawdę nie ma już czasu na przedłużające się oczekiwanie? Podatki trzeba zapłacić, pracowników wynagrodzić, a do tego środki są potrzebne na dokonanie koniecznych zakupów firmowych. 

Często przedsiębiorcy w sytuacji podobnej do opisanej powyżej decydują się na wzięcie kredytu. To  jednak nie zawsze jest odpowiednie rozwiązanie, co więcej, bywa, że jest wręcz nie do zrealizowania – banki mają szereg wymogów wobec potencjalnych kredytobiorców. Poza tym kredyt jedynie zwiększy zadłużenie firmy, co na dłuższą metę nie jest pożądanym rozwiązaniem.

Odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców jest faktoring. 

Na czym polega faktoring?

Podstawową funkcją faktoringu jest finansowanie przedsiębiorstwa poprzez natychmiastowe odzyskanie zamrożonych środków. W tym celu należy sprzedać faktury, na których spłatę oczekuje firma. Działa to na zasadzie cesji wierzytelności. Stronami faktoringu są: 

Firmy faktoringowe, takie jak PragmaGO, oferują zwykle kilka wariantów faktoringu. Jednym z popularniejszych jest właśnie finansowanie faktur – faktorant w tym przypadku zgłasza faktury, które chce sprzedać, do PragmaGO, otrzymuje za to około 80-90% kwoty, a od tej pory odbiorca zobowiązany jest do zapłaty faktorowi. Gdy ten otrzyma środki, wypłaca resztę pieniędzy faktorantowi, pobierając przy tym prowizję, będącą kosztem usługi.

Inną opcją, atrakcyjną przede wszystkim dla firm obsługujących stałych klientów, jest faktoring online. W tym wariancie przedsiębiorca tworzy listę kontrahentów i wysyła do PragmaGO, w odpowiedzi otrzymując kwotę limitu. Od tej pory za faktury wystawiane klientom figurującym na liście, przedsiębiorca zapłatę otrzyma od razu, aż do wyczerpania limitu. Skraca to czas oczekiwania na środki do minimum i zapewnia płynność finansową firmie, nie zwiększając jej zadłużenia.

 Ostatnią opcją jest finansowanie zakupów firmowych. Brak natychmiastowego dostępu do środków może skutecznie storpedować wysiłki polegające na inwestycji (na przykład w szkolenia czy materiały potrzebne firmie), a nawet zagrozić dalszej działalności firmy (np. gdy wydarzy się awaria zatrzymująca produkcję, a firma nie będzie dysponowała środkami na naprawy). Finansowanie zakupów ułatwia sprawę maksymalnie – wystarczy zakupić potrzebne towary lub usługi, a następnie zgłosić zakup w PragmaGO, dzięki czemu dużą kwotę z łatwością rozłożymy na wygodne raty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here