Akademia Przyszłości

EduPortal Testy diagnostyczne

Witamy na naszych stronach

e-Akademia Przyszłości to projekt realizowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 3.3.4.
Projekt powstał z myślą o uczniach i nauczycielach szkół gimnazjalnych. Jego celem jest kształtowanie kompetencji kluczowych gimnazjalistów oraz jak najlepsze przygotowanie nauczycieli do kształcenia uczniów w tym zakresie.